plakat - konkurs plastyczny na wykonanie flagi Polski

Wstęp

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY

KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Smętowo Gr. do udziału w konkursie plastycznym!
aby uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wykonajcie dowolna techniką flagę narodową.
Liczymy na Waszą kreatywność!
Po wykonaniu Zadania, 2 maja Wywieście ją w oknie bądź zróbcie sobie z nią zdjęcie i prześlijcie fotografię do nas na e-mail: kultura@goksirsmetowo.pl Ogłoszenie wyników nastąpi 4 maja 2021 r. Dla Zwycięzców Nagrody.

Zapraszamy najmłodszych mieszkańców Gminy Smętowo Gr. do udziału w konkursie plastycznym!
aby uczcić Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wykonajcie dowolna techniką flagę narodową.
Liczymy na Waszą kreatywność!
Po wykonaniu Zadania, 2 maja Wywieście ją w oknie bądź zróbcie sobie z nią zdjęcie i prześlijcie fotografię do nas na e-mail: kultura@goksirsmetowo.pl Ogłoszenie wyników nastąpi 4 maja 2021 r. Dla Zwycięzców Nagrody.