GOKSiR Smętowo Graniczne

Wstęp

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultacje

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, konsultacje

W załączniku znajduje się zarządzenie oraz projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2023-2024. Do 16 listopada można zgłaszać pisemne uwagi na formularzu, który stanowi załącznik nr 1, należy go odesłać drogą mailową kultura@goksirsmetowo.pl bądź złożyć w biurze GOKSiR

Załączniki