Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów od wielu lat prężnie rozwija się na terenie całego kraju, również w Gminie Smętowo Graniczne od osiemnastu lat, funkcjonuje Koło, które skupia odpowiednich kandydatów z jej terenu. Główny cel tej organizacji stanowi działanie mające na celu poprawę warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto poprzez uczestnictwo w spotkaniach Koła przeciwdziała się poczuciu osamotnienia, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu jego członków. Smętowskie Koło Emerytów pochwalić się może bogatą działalnością kulturalną i artystyczną, a nawet sportową, którą chętnie prezentują podczas licznych konkursów i zawodów, aktywnej promując tym samym Gminę Smętowo Graniczne. Do takich imprez zaliczamy między innymi Senioriadę, czy też Spartakiadę, podczas których nasi reprezentanci mają okazję sprawdzić swoją kondycję, czy kreatywność, ale przede wszystkim mogą wspólnie spędzić aktywnie wolny czas. Członkowie ZERiI uczęszczają również na organizowane przez GOKSIR zajęcia w tzw. „Klubie Seniora”. Ponadto członkowie smętowskiego Koła Emerytów chętnie szlifują swoje talenty wokalne podczas spotkań chóru Złota Jesień prowadzonego przez panią Marzenę Partykę. Warto wspomnieć, że zespół ten w minionym roku obchodził swoje dziesiąte urodziny, tak więc uświetnia nasze gminne uroczystości już od ponad dekady. Koło Emerytów w Gminie Smętowo Graniczne organizuje również cykliczne imprezy dla swoich członków. Są to takie spotkania, jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, czy tradycyjne spotkanie wigilijne. Od 2008 roku funkcję prezesa Koła piastuje pani Barbara Galant, która we współpracy z zarządem czuwa nad działalnością i rozwojem tej organizacji.

Aktualności

Jeszcze nic tu nie ma…