Historia GOKSiR

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z siedzibą w Smętowie Granicznym powołany został w 1976 roku.

W niedzielę 6 czerwca na stadionie gminnym w Smętowie odbędą się uroczyste obchody Święta Ludowego, połączone z zakończeniem Tygodnia Kultury Fizycznej. Tego dnia nastąpi również otwarcie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Klubu Olimpijczyka”

/Dziennik Bałtycki, 04.06.1976r./

06.06.1976 r. nastąpiło oficjalne oddanie Ośrodka, które było związane ze Świętem Ludowym podczas, którego zostały przeprowadzone I Wojewódzkie Igrzyska  Pracowników Resortu Rolnictwa.

Stanisław Mucha urodził się 14 kwietnia 1950 r. w Kopytkowie. Wychował się w Starej Jani, szkołę podstawową ukończył w Kościelnej Jani, natomiast szkołę średnią w Nowym Stawie. Od 1975 roku dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Smętowie Gr. Był to człowiek bardzo aktywny społecznie. Organizował wiele imprez kulturalno – rozrywkowych, często zapraszał znane osoby m.in : Eleni, Marka Kotańskiego etc. Zginął w maju 1995 r. w wypadku samochodowym. Po jego śmierci Uchwałą Rady Gminy Smętowo GOKSiR nazwano jego imieniem, a co roku organizowany jest Turniej Piłki Nożnej o puchar Stanisława Muchy.

A tak o otwarciu Ośrodka pisane było w ówczesnych gazetach:

GOKSiR dziś…

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury, która służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych i sportowych, tworzeniu nawyków korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowaniu postaw czynnego odbiorcy kultury i kultury fizycznej.

GOKSiR ma na celu włączenie społeczności do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie, pragniemy dążyć do zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców Gminy bez względu na wiek.

W dzisiejszych czasach, w dobie komputerów, Internetu przestajemy interesować się tym, co dzieje się wokół. Większość młodych ludzi, dzieci nie widzi świata poza tym, który ma w monitorze. Dlatego tak ważna jest działalność, którą prowadzi nasz Ośrodek Kultury. Staramy się pożytecznie zagospodarować wolny czas naszym podopiecznym. Gminny Ośrodek Kultury zadbał też o starszych mieszkańców, którzy mogą dołączyć do Klubu Seniora. Klubowicze co tydzień spotykają się na próbach chóru „Złota Jesień” oraz biorą udział w różnych spotkaniach przez co mogą miło, przyjemnie spędzać czas w gronie znajomych. Miłośnicy sportu, piłki nożnej mogą również znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy do kibicowania naszej drużynie POGOŃ SMĘTOWO oraz barania udziału w różnego rodzaju turniejach. Każdy mieszkaniec Gminy ma możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w świetlicach na terenie Gminy. Ponadto co tydzień organizowane są różne zajęcia, które pozwalają rozwijać umiejętności, talenty.

Aktualnie prowadzimy zajęcia stałe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych: szok trening, treningi piłki nożnej, warsztaty malarskie etc. Ponadto w Ośrodku odbywają się zajęcia muzyczne prowadzone przez Szkołę Casio, kurs nauki jazdy.