Kadra

Dyrektor 

Bartłomiej Kozłowski

Biuro Ośrodka

Joanna Lewandowska

Główna księgowa

Grażyna Szulc – Głazik

Opiekun kuźni

Joanna Bukorzycka-Ziemer

Opiekunki świetlic

Wioleta Chmura
Izabela Muszyńska
Agnieszka Solecka
Joanna Urbańska

Konserwator

Andrzej Muszyński

Pracownik gospodarczy

Danuta Kłohs