Koła Gospodyń Wiejskich

W Gminie Smętowo Graniczne istnieje aż pięć Kół Gospodyń Wiejskich, które poprzez swą prężną działalność pobudzają mieszkańców poszczególnych miejscowości do szeroko zakrojonej aktywności. Członkowie tych stowarzyszeń poprzez organizację takich przedsięwzięć, jak festyny wiejskie, biesiady przy ognisku, czy tradycyjne spotkania opłatkowe mają znaczny wpływ na lokalne społeczeństwo. Ich działalność nie tylko pozwala aktywnie spędzić́ wolny czas, ale również wzmacnia więzi międzypokoleniowe.

Do cyklicznych imprez organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Smętowo Graniczne należą między innymi takie święta, jak: Dzień́ Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, festyny rodzinne, Dzień ziemniaka, spotkanie wigilijne. Ponadto członkinie kół chętnie uczestniczą w corocznych Dożynkach Gminno- Parafialnych, poprzez wystawianie stoisk z tzw. swojskim jadłem, któremu nie oprze się nawet największy niejadek. Panie przygotowują także piękne, tradycyjne wieńce dożynkowe, które, dzięki ogromnej pracy i poczuciu estetyki, często wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki. Każda taka praca bierze udział w organizowanym przez Urząd Gminy Smętowo Graniczne i GOKSiR konkursie, którego laureaci reprezentują Gminę w kolejnych jego odsłonach – na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W roku 2019, zwycięski wieniec przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Frący brał również udział w Dożynkach Centralnych na Jasnej Górze, co napawa nas szczególnym powodem do dumy. Działalność poszczególnych kół nie kończy się jednak na obszarze Gminy, a znacznie wykracza poza jej granice, gdzie nasze Panie tak chętnie nas reprezentują m.in. podczas Powiatowego Turniej Kół Gospodyń Wiejskich.

KGW Kopytkowo – Przewodnicząca – Iwona Świderska
KGW Kościelna Jania – Stara Jania – Przewodnicząca – Maria Chyła
KGW Leśna Jania – Przewodnicząca – Alicja Sowińska
KGW Frąca – Przewodnicząca – Kinga Piela
KGW Lalkowy – Przewodnicząca – Ewelina Litwińska

Aktualności

Jeszcze nic tu nie ma…