Parafialny Zespół Caritas

Parafialny Zespół Caritas w Smętowie Granicznym powstał dnia 17 listopada 1999 roku, kiedy to ówczesny Biskup Diecezji Pelplińskiej, śp. Jan Bernard Szlaga wydał dekret w tej sprawie. Inicjatorką i założycielką organizacji była pani Teresa Wegner-Czajka, co ważne pełniła ona również funkcję prezesa przez czternaście lat istnienia zespołu, aż do dnia jej śmierci.

Głównym celem działań PZC jest rozpoznawanie potrzeb, organizowanie i niesienie pomocy charytatywnej potrzebującym z terenu parafii oraz mobilizowanie wspólnoty parafii do czynienia miłosierdzia. PZC prowadzi cykliczne akcje m.in. organizuje spotkania dla osób „nieco wcześniej urodzonych”, zbiórki żywności dla najbardziej potrzebujących, organizuje kiermasze, kolonie, jest współorganizatorem corocznego Pikniku Parafialnego.

Aktualności

Jeszcze nic tu nie ma…