WTZ Lalkowy

W lipcu 2004 roku w Gminie Smętowo Graniczne powstało Stowarzyszenie „Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Wsparcia”, które do dzisiejszego dnia swoją działalnością obejmuje najbardziej potrzebujących mieszkańców. Organizacja ta prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, których celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa jej uczestników. Działania te mają na celu ogólnie pojęty rozwój, poprzez który osoby uczestniczące w zajęciach doskonalą, bądź też nabywają, umiejętności niezbędne do samodzielnego życia. W ramach warsztatów prowadzone są również zajęcia mające na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu społecznym - tzw. rehabilitacja społeczna. Ponadto, prócz codziennych zajęć, Stowarzyszenie jest organizatorem takich przedsięwzięć, jak dni tematyczne (np. Dzień́ meksykański, Dzień japoński). Na imprezy tego typu przyjeżdżają do Lalkowych uczestnicy warsztatów z terenu całego powiatu starogardzkiego i nie tylko. To świetna okazja do wspólnego spędzenia czasu i integracji. Ponadto Stowarzyszenie jest głównym organizatorem Gminnego Spotkania wigilijnego dla osób samotnych, ubogich, chorych i niepełnosprawnych z Gminy Smętowo Graniczne, na które od lat gromadnie przybywają jej mieszkańcy. Wydarzenia te są̨ współfinansowane ze środków gminnych, przekazanych na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych.

Aktualności

Jeszcze nic tu nie ma…