Świetlice

Świetlice w naszej Gminie dostępne są dla wszystkich chętnych, dzieci i młodzieży. Do zadań świetlic należy w szczególności zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego od zajęć szkolnych (gry i zabawy, wycieczki, przedstawienia, imprezy okolicznościowe oraz inne formy aktywnego spędzania wolnego czasu), udzielanie pomocy w nauce czy dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia dostosowane są do potrzeb odwiedzających. Do najczęstszych zajęć należą:

 • pomoc w odrabianiu lekcji,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • robótki ręczne: haftowanie lub szydełkowanie,
 • zajęcia teatralne,
 • gry planszowe,
 • zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna,
 • wycieczki plenerowe.

Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje dziewięć świetlic wiejskich, które w znacznym stopniu przyczyniają się do integracji i aktywizacji społeczeństwa. Świetlice są również miejscem spotkań mieszkańców. Odbywają się w nich sołeckie zebrania wiejskie, Koła Gospodyń Wiejskich, czy organizacji pozarządowych oraz liczne imprezy okolicznościowe:

 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Dzień Matki,
 • Dzień Dziecka,
 • Spotkanie z Mikołajem,
 • Jasełka i śpiewanie kolęd.