Świetlice

Świetlice w naszej Gminie dostępne są dla wszystkich chętnych, dzieci i młodzieży. Do zadań świetlic należy w szczególności zagospodarowanie dzieciom i młodzieży czasu wolnego od zajęć szkolnych (gry i zabawy, wycieczki, przedstawienia, imprezy okolicznościowe oraz inne formy aktywnego spędzania wolnego czasu), udzielanie pomocy w nauce czy dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia dostosowane są do potrzeb odwiedzających. Do najczęstszych zajęć należą:

– pomoc w odrabianiu lekcji,

– zajęcia plastyczne,

– zajęcia kulinarne,

– robótki ręczne: haftowanie lub szydełkowanie,

– zajęcia teatralne,

– gry planszowe,

– zajęcia sportowe: tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka nożna,

– wycieczki plenerowe.

Obecnie na terenie Gminy funkcjonuje dziewięć świetlic wiejskich, które w znacznym stopniu przyczyniają się do integracji i aktywizacji społeczeństwa. Świetlice są również miejscem spotkań mieszkańców. Odbywają się w nich sołeckie zebrania wiejskie, Koła Gospodyń Wiejskich, czy organizacji pozarządowych oraz liczne imprezy okolicznościowe:

– Dzień Babci i Dziadka,

– Dzień Matki,

– Dzień Dziecka,

– Spotkanie z Mikołajem,

– Jasełka i śpiewanie kolęd.